Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  • Σεμινάριο 30 ωρών σε Εργαστήριο Η/Υ με έμπειρους πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Ενηλίκων
  • Βιβλίο για το MS Office 2010
  • Demo - CD προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης
  • Κωδικοί πρόσβασης σε πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης
  • Κάρτα Δεξιοτήτων
  • Εξέταστρα Πιστοποίησης (για τις 4 Ενότητες)
  • Πιστοποιητικό

Πληροφορίες – Υποβολή Αίτησης
Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής

κα Μαρινάκη Ντορίνα
210 4629300 (εσωτ. 205)
210 4619565