Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: 

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120-200 ωρών ανάλογα με την υπό κατάρτιση ειδικότητα.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 400-480 ωρών.

Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 600 ώρες.

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες και κλάδους:

Ελασματουργικές εργασίες
Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων
Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
Χειρισμού εργαλειομηχανών
Αισθητικοί
Μακιγιέρ
Τεχνίτες νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ κ.α.)