ΕΡΓΟ: «Απασχόληση για την προστασία περιβάλλοντος στον Αργοσαρωνικό»

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δράσεις του έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Σε θέματα ανακύκλωσης, δημιουργίας και συντήρησης αστικού και περιαστικού πρασίνου, κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις περιοχές Σαλαμίνας, Τροιζήνας». Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 110 ώρες, 6 ευρώ μεικτά/ώρα, εκ των οποίων οι 45 ώρες θα αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση και οι 45 ώρες στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση των ανέργων κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ., απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, κλπ.).

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ των περιοχών Σαλαμίνας, Τροιζήνας.

Διάρκεια Έργου: 7/2012 – 12/2014

Πληροφορίες:
Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»