ΕΡΓΟ: «Εξάγουμε τοπικα προϊόντα ποιότητας - δημιουργουμε θέσεις εργασίας στην περιοχή μας»

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δράσεις του έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Στις εξειδικευμένες ανάγκες των ωφελουμένων και στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των περιοχών Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς». Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 98 ώρες, 5 ευρώ μεικτά/ώρα, εκ των οποίων οι 58 ώρες θα αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση και οι 30 ώρες στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:Παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση των ανέργων κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ., απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, κλπ.).

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ των περιοχών Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς.

Διάρκεια Έργου: 2/2014 – 3/2015

Πληροφορίες:
Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΤOΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»