ΈΡΓΟ: «Συνέργεια για την Απασχόληση στο Δήμο Κορυδαλλού»

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δράσεις του έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Στις εξειδικευμένες ανάγκες των ωφελουμένων και στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 125 ώρες, 5 ευρώ μεικτά/ώρα, εκ των οποίων οι 85 ώρες θα αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση (blended learning) και οι 40 ώρες στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση των ανέργων κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ., απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, κλπ.).

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ της περιοχής του Δήμου Κορυδαλλού.

Διάρκεια Έργου: 01/2014 – 12/2014