Πρόγραμμα ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Συμβουλευτική για προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων μαθητείας»

 

Η ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ είναι Ανάδοχος του έργου «Συμβουλευτική για προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων μαθητείας» όπου υπάγεται στην Πράξη “Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας” (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ):MIS5010059). Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 & συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Δικαιούχος Φορέας είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

 

Αν είστε επιχείρηση και θέλετε να δηλώσετε ενδιαφέρον πατήστε εδώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα http://mathiteia.ep.uhc.gr/

 

Σκοπός του έργου:

Η προσέλκυση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ώστε να προσφέρουν σταθερές και ποιοτικά αναβαθμισμένες θέσεις μαθητείας. Η ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις επιχειρήσεις, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τις ενημερώσει σχετικά με το θεσμό της μαθητείας.

Επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν:

Στο εν λόγω έργο μετέχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, ανεξαρτήτου μεγέθους και νομικής μορφής.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:

1. Προσωρινής απασχόλησης

2. Τα νυχτερινά κέντρα

3. Παροχής καθαριότητας και φύλαξης

4. Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών

5. Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.