Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους έως 29 ετών

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 29 ετών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και να ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόληση τους.

        Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (3 ατομικές συνεδρίες)
 • Θεωρητική Κατάρτιση (120 ώρες) και Πρακτική Άσκηση (420 ώρες)
 • Πιστοποίηση κατά ISO 17024

  Δικαίωμα συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,
 • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη (δηλαδή κατά την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής) να είναι έως και 29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29 και να διανύουν το 30ο έτος
 • Να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ και να έχουν συντάξει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.1
 • Να είναι πτυχιούχοι σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  Επίδομα

  Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 2700€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
  2104629300
  Τμήμα ανέργων 

  Τρίπολη
  2710 235544
  Μακρή Ακριβή

  Νησιά Σαρωνικού
  210 4640000 (εσωτ.  115)
  Καίσαρη Μαριάννα