Προγράμματα Ανέργων

Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

 • Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή Πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών στον κλάδο του Τουρισμού

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

 • ΝΕΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και πιστοποίησης Ανέργων

 • ΝΕΟ Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

 • ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου

 • Voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

 • Επιδοτούμενο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Μακροχρόνια Ανέργων με χαμηλα εκπαιδευτικά προσόντα

 • NEETs’ Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism sector – NESET