Προγράμματα Ανέργων

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

  • Επιδοτούμενο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Μακροχρόνια Ανέργων με χαμηλα εκπαιδευτικά προσόντα

  • Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  • Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)

  • NEETs’ Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism sector – NESET

  • Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)