Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

Είστε Άνεργος; Ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα που σας αφορούν.

  • Επιδοτούμενο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Μακροχρόνια Ανέργων με χαμηλα εκπαιδευτικά προσόντα

  • Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  • Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)

  • NEETs’ Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism sector – NESET

  • Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)

Δείτε τα όλα

Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων

Είστε Εργαζόμενος; Ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων.

Δείτε τα όλα

Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Όλα τα Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν.

Δείτε τα όλα