Νέος κύκλος αιτήσεων για το Voucher ΑΝΕΡΓΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

📢 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Ωφελούμενων της ΔΥΠΑ
Κάνε την αίτηση σου στο www.gov.gr


Συμπλήρωσε τον ΚΑΥΑΣ σου στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΑΜΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ σου σε τμήμα κατάρτισης.

 

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας  80 ωρών, που θα οδηγεί σε απόκτηση «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.

Δικαίωμα συμμετοχής

  • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλη δράση κατάρτισης τα τελευταία 2 χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενα κατάρτισης

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: Σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση τις «πράσινες» δεξιότητες.

Η δράση περιλαμβάνει

  • Θεωρητική Κατάρτιση 80 ωρών, για 25.000 άνεργους ηλικίας άνω των 18 ετών, το οποίο θα οδηγεί σε απόκτηση «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, διαπιστευμένων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Ένταξη στην απασχόληση με την Επιχορήγηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με την μορφή μεικτής μάθησης (blended learning) ως εξής:

  • Δια ζώσης κατάρτιση
  • Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση)
  • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης μικτά.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
210 4629300 
Τμήμα Ανέργων 

Τρίπολη
2710 235544
Μακρή Ακριβή

Νησιά Σαρωνικού
210 4640000 (εσωτ. 115)
Καίσαρη Μαριάννα