Νέος Κύκλος Voucher ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας  80 ωρών, που θα οδηγεί σε απόκτηση «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

       Δικαίωμα συμμετοχής :

       Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν εργαζόμενοι που πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ Δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι που είχαν συμμετάσχει στους  προηγούμενους κύκλους του προγράμματος.

  Αντικείμενα κατάρτισης:

  Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης.

  Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε «πράσινες» δεξιότητες, σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα και τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα.

  Μέθοδος Υλοποίησης :

  Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση  και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη και  20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

  Η δράση περιλαμβάνει :

 • Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

       Εκπαιδευτικό επίδομα :

       Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
210 4629300
Τμήμα Εργαζομένων 

Τρίπολη
2710 235544
Μακρή Ακριβή

Νησιά Σαρωνικού
210 4640000 (εσωτ. 115)
Καίσαρη Μαριάννα