Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher Εργαζομένων και Aνέργων στο κλάδο του TΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 250 ωρών και πιστοποίησης, σε όσους διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

   Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι όσοι διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

 • Εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων
 • Πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού
 • Εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών σε έως 7 ειδικότητες, μέσω εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

  Εκπαιδευτικά Αντικείμενα:
 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA.
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

  Εκπαιδευτικό Επίδομα:
  Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται από 1250€ εως 2500€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά).

  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
  2104629300
  Τμήμα ανέργων 

  Τρίπολη
  2710 235544
  Μακρή Ακριβή

  Νησιά Σαρωνικού
  210 4640000 (εσωτ.  115)
  Καίσαρη Μαριάννα