Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Ωφελούμενοι

Άνεργοι, ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.800€

 

Περιλαμβάνει

  • Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 400 ωρών στις ειδικότητες:

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,

Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,

Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

  • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών σε ιδιωτικές εταιρείες.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS.